Generic selectors
Search in title
Search in content
Search in posts
seminari
kursi-seminari-plans
Personāla apmācību centrs AGENDA
Semināri un kursi
Profesionālajai un personības attīstībai

Audzināšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Drukāt

Programma saskaņota kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma 8 stundu apjomā. 2021. gada 28. aprīļa saskaņojuma Nr. RIMC-21-115

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 480 (15.07.2016.) „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” 11.4.punktu pedagogiem audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā nepieciešams pilnveidot savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

Cena:

Grupai līdz 20 dalībniekiem 450 EUR + PVN; par katru nākamo papildus dalībnieku 10,00 EUR + PVN.

Cena norādīta apmācībām Rīgā un Rīgas apkaimē. Par apmācībām ārpus Rīgas cenai tiks pieskaitīti arī pasniedzēja ceļa izdevumi, atbilstoši attālumam līdz apmācību norises vietai.

Semināra mērķis: radīt izpratni par audzināšanas un mācību procesa vienotību.

Semināra uzdevums: paaugstināt skolotāja kompetenci audzināšanas jomā: zināt attieksmju veidu attīstības pedagoģiski psiholoģiskos pamatus, prast tos integrēt sava mācību priekšmeta saturā, pielietot šīs prasmes savā pedagoģiskajā darbībā.

Plānotie rezultāti: skolotāji iegūs zināšanas par dažādiem attieksmju attīstības veidiem, to integrāciju mācību priekšmeta saturā, prasmi integrēt audzināšanas līdzekļus mācību stundā, zināšanas par attieksmju emocionālo dabu un tās izmantošana mācīšanās motivācijas veicināšanā, skolotāja personības kā audzināšanas līdzekļa izmantošanas iespējas izpēte.

Galvenās tēmas:

 1. Attieksmju veidi, to vieta audzināšanas procesā, refleksija par pieredzi, mērķu saskaņošana.
 2. Skolotāja personība kā audzināšanas līdzeklis. Personības saturs un struktūra, personība kā audzināšanas līdzeklis.
 3. Mācību procesa un audzināšanas sakarības: mērķu, līdzekļu, rezultātu un vērtēšanas audzinošā funkcija.
 4. Emociju vieta audzināšanas procesā: emocijas un motivācijas veicināšana.

Semināru vada: Airisa Šteinberga – Psiholoģijas doktore, pedagoģijas maģistre, psiholoģe – konsultante, Torņakalna Privātās vidusskolas direktore, mācību iestādes „tautskola.lv” vadītāja, kopš 2014.gada RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore. Vairāku psiholoģijas mācību līdzekļu un zinātnisko rakstu autore.

Semināra norise: apmācību programma paredz aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, pielietojot grupu darba metodes. Darbs organizēts jauktā formā – teorētiskie jautājumi mijas ar praktisko jautājumu risināšanu, lai dalībnieki iegūtu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas.

Dalībnieki: vispārizglītojošo skolu skolotāji.

Nosūtīt saiti ar šo rakstu draugam.
  Piedalies semināru veidošanā!

  Iesaki mācību tēmu, vai atsūti jautājumus un
  saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

  Uzzināt vairāk  

  Atlaides pastāvīgajiem klientiem

  Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

  Uzzināt vairāk  

   Pieteikties jaunumiem

   Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
   Jūs interesējošās tēmas:


   Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.

   Copyright © PAC Agenda

   Paldies, Jūsu pieteikums ir nosūtīts!