fbpx

Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Audzināšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Drukāt Nosūtīt

Programma saskaņota kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma 8 stundu apjomā. 2018. gada 24. aprīļa saskaņojums Nr. RIMC-18-109

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 480 (15.07.2016.) „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” 11.4.punktu pedagogiem audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā nepieciešams pilnveidot savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

Cena:
Grupai līdz 10 dalībniekiem 240 EUR + PVN; par katru nākamo papildus dalībnieku 8,50 EUR + PVN.
Cena norādīta apmācībām Rīgā un Rīgas apkaimē. Par apmācībām ārpus Rīgas cenai tiks pieskaitīti arī pasniedzēja ceļa izdevumi, atbilstoši attālumam līdz apmācību norises vietai.

Semināra mērķis: radīt izpratni par audzināšanas un mācību procesa vienotību.

Semināra uzdevums: paaugstināt skolotāja kompetenci audzināšanas jomā: zināt attieksmju veidu attīstības pedagoģiski psiholoģiskos pamatus, prast tos integrēt sava mācību priekšmeta saturā, pielietot šīs prasmes savā pedagoģiskajā darbībā.

Plānotie rezultāti: skolotāji iegūs zināšanas par dažādiem attieksmju attīstības veidiem, to integrāciju mācību priekšmeta saturā, prasmi integrēt audzināšanas līdzekļus mācību stundā, zināšanas par attieksmju emocionālo dabu un tās izmantošana mācīšanās motivācijas veicināšanā, skolotāja personības kā audzināšanas līdzekļa izmantošanas iespējas izpēte.

Galvenās tēmas:

 • 1.  Attieksmju veidi, to vieta audzināšanas procesā, refleksija par pieredzi, mērķu saskaņošana.
 • 2.  Skolotāja personība kā audzināšanas līdzeklis. Personības saturs un struktūra, personība kā audzināšanas līdzeklis.
 • 3. Mācību procesa un audzināšanas sakarības: mērķu, līdzekļu, rezultātu un vērtēšanas audzinošā funkcija.
 • 4. Emociju vieta audzināšanas procesā: emocijas un motivācijas veicināšana.
 • Semināru vada: Airisa Šteinberga - Psiholoģijas doktore, pedagoģijas maģistre, psiholoģe – konsultante, Torņakalna Privātās vidusskolas direktore, mācību iestādes „tautskola.lv” vadītāja, kopš 2014.gada RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore. Vairāku psiholoģijas mācību līdzekļu un zinātnisko rakstu autore.

  Semināra norise: apmācību programma paredz aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, pielietojot grupu darba metodes. Darbs organizēts jauktā formā – teorētiskie jautājumi mijas ar praktisko jautājumu risināšanu, lai dalībnieki iegūtu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas.

  Dalībnieki: vispārizglītojošo skolu skolotāji.

  Copyright © PAC Agenda

  Pieteikties jaunumiem

  1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
   Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
  2. Jūsu e–pasts:*
   Lūdzu norādiet savu e-pastu!
  3. Jūsu vārds:
   Invalid Input
  4. Jūs interesējošās tēmas:
   Invalid Input  Pieteikties jaunumiem

  1. Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!
   Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.
  2. Jūsu e–pasts:*
   Lūdzu norādiet savu e-pastu!
  3. Jūsu vārds:
   Invalid Input
  4. Jūs interesējošās tēmas:
   Invalid Input