Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Drukāt Nosūtīt

Kursa ilgums: 10 stundas

Programma saskaņota Latvijas Māsu asociācijā (reģistrācijas Nr. NTI/P-0708) un par kursa apmeklējumu tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" izmantojami ārstniecības personu sertifikācijai un resertifikācijai.

Kursa galvenās tēmas:

1. Kardiopulmonālās reanimācijas koncepcija (ABC); (algoritmi)

2. Pieaugušo atdzīvināšanas pamatalgoritms

2.1. Praktiska nodarbība

3. Palīdzība aizrīšanās gadījumā pieaugušajiem

3.1. Praktiskā nodarbība

4. Elpošanas un elpceļu caurlaidības nodrošināšana, veicot reanimāciju

4.1. praktiskā nodarbība

5. Kritiskie sirds ritmi, traucējumi

6. Sirdsdarbības apstāšanās riski un iemesli

6.1. Praktiskā nodarbība

7. Saindēšanās kritisko stāvokļu ārstēšanas īpatnības

8. Sirdsdarbības apstāšanās seku sindroms

8.1. Praktiskā nodarbība

9. Zīdaiņu un bērnu reanimācija

9.1. Praktiskā nodarbība

9.2. Pārbaudījuma tests

Kursu vada: Valentīna Švalbe – No 1980. līdz 2016.gadam strādājusi par Valmieras NMP Vidzemes reģiona ārsta palīdzi. Par ārsta palīdzi vairāk kā piecus gadus strādājusi arī VSAC ”Vidzeme”. No 2010.gada Rīgas 1.medicīnas koledžas docētāja.

Copyright © PAC Agenda