">

Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Seminārs - diskusija "Darba tiesisko attiecību jautājumi"

Drukāt Nosūtīt

2018.gada 23.februārī (plkst. 10.00 - 15.00)

Personāla vadības ikdienas jautājumu risināšana arvien paplašinās un rodas nepieciešamība izzināt un saprast specifiskus darba tiesisko attiecību regulējošos nosacījumus, tāpēc
aicinām uz semināru - diskusiju un pieredzes apmaiņu "Darba tiesisko attiecību jautājumi".

Seminārs - diskusija izstrādāta par pamatu ņemot biežāk uzdotos semināru un konsultāciju dalībnieku jautājumus par darba tiesiskajām attiecībām.

Seminārā - diskusijā izskatāmie jautājumi:

1. Amata apraksts

 • Vai tas ir obligāts?
 • Kādu informāciju iekļaut amata aprakstā?
 • Cik precīzi noteikt darbinieka pienākumus?
 • Kā veikt izmaiņas amata aprakstā?
 • Kādas sekas ir amata aprakstam, kas pielāgots darbiniekam?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

2. Darba samaksa

 • Kāds ir darba samaksas tvērums?
 • Kādus ieturējumus ir tiesīgs veikt darba devējs, kādā apmērā?
 • Kādi var būt pamatojumi darba algas /samaksas samazinājumam?
 • Kad piemērot laika algu un kad akorda algu?
 • Ko norādīt darba līgumā - mēneša darba algu vai stundas tarifa likmi?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

3. Vienošanās par profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu

 • Vai vērts slēgt vienošanos?
 • Kādu informāciju ietvert vienošanās saturā?
 • Kāds ir ceļš atprasījuma tiesību realizācijai?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

4. Virsstundu darba kompensācija ar citu apmaksātu atpūtas laiku

 • Kā noformēt vienošanos?
 • Kā veikt virsstundu uzskaiti un atspoguļojumu darba laika uzskaitē?
 • Kādos termiņos virsstundu darbs kompensējams?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

5. Darbiniekam noteiktais darba laiks

 • Kāda ir darba laika jēdziena būtība?
 • Kādos dokumentos to noteikt un kāda ir darbinieka iespēja to ietekmēt?
 • Vai blakus darbs var ietekmēt noteikto darba laiku?
 • Kā noformēt dīkstāvi un kādas ir darba devēja iespējas tās laikā darbinieku nodarbināt?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

6. Semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi un pieredzes apmaiņa par citiem darba tiesisko attiecību jautājumiem

Seminārā – diskusijā par plānā paredzētajiem jautājumiem ieskatu sniegs, diskusiju vadīs un arī savā pieredzē dalīsies semināra vadītāja Karīna Platā - Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.

Kam domāts pasākums: visiem interesentiem, kuriem ir neskaidri jautājumi, kā arī tie, kuri ir gatavi dalīties savā pieredzē un labajā praksē.

Jautājumus un situācijas “no dzīves” var iesūtīt arī pirms diskusijas (vismaz divas dienas iepriekš).

Cena: EUR 79,00 + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā - diskusijā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī bagātīgas kafijas pauzes )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem un diskusijām:

"Esmu ļoti apmierināta ar diskusiju, jo tika izrunāti visi jautājumi, kas tika uzdoti. Interesanti bija paklausīties arī citu pieredzi un padomus."

"Ļoti jauka un zinoša pasniedzēja. Semināri vienmēr ir ļoti interesanti un praksē ļoti noderīgi. Tiek akcentēti svarīgākie un būtiskākie jautājumi, kas var noderēt ikvienam ikdienas darbā."

"Semināri pie K.Platās ir ieguvums. Vienmēr esmu saņēmusi izsmeļošas atbildes uz saviem jautājumiem. Liels paldies Karīnai par veltīto laiku visu noskaidrot lietu izskaidrošanai. Es teiktu, ka viņa ir cilvēks ar misijas apziņu - viņai ir svarīgi, lai kolēģi strādātu atbilstoši normatīvajiem aktiem, bet tai pat laikā arī cilvēciski. "

"Paldies pasniedzējai Karīnai Platajai par izsmeļošam atbildēm un pieredzi (ar piemēriem), kas ļoti noder un paliek atmiņā."


Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību

Drukāt Nosūtīt

2017.gada 25.oktobrī (plkst.10.00 - 14.00)

2017.gada 27.jūlijā Saeimā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Darba likumā (stājušies spēkā 16.08.2017). Kuras tiesību akta normas precizētas, kuras papildinātas, bet kuras ieviestas no jauna – par to visu seminārā. Tāpat tiks analizēta jauno nosacījumu ietekme uz personāla dokumentu pārvaldību.

Seminārā izskatāmie jautājumi:

 1. Likumā lietotās terminoloģijas precizēšana
 2. Precizējumi darba koplīguma pušu izpratnē un to tiesībās
 3. Darba devēja tiesības darbinieka atstādināšanas no darba gadījumā
 4. Stundas algas likmes aprēķināšanas kārtība
 5. Precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežošanā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos
 6. Blakus darba izpratnes paplašinājums un darba devēja pienākumi tā ierobežošanas gadījumā
 7. Papildinājumi profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanas nosacījumos
 8. Izmaiņas darba devēja uzteikuma termiņos
 9. Jaunumi virsstundu darba kompensācijā un to dokumentāla noformēšana
 10. Precizējumi atpūtas laika nosacījumos: pārtraukuma darbā nodrošināšanā un papildatvaļinājumā
 11. Diskusijas, jautājumi, atbildes ....

Semināru vada: Karīna Platā – maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

Cena: EUR 68,00 + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem:

"Pasniedzēja ļoti zinoša, minēja daudz piemērus no prakses, plaši atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem."

"Visiem iesaku apmeklēt seminārus, ko vada Karīna Platā. Šie semināri atmaksājas par 100%. Katrā seminārā ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu un saņemt atbildes uz visiem jautājumiem."

"Seminārs sagatavots kvalitatīvi, apvienojot teoriju ar praksi. Tiek akcentēti svarīgākie, būtiskākie jautājumi. Lektores valoda ir raita, korekta un saprotama. Paldies."

Vairāk atsauksmju šeit


Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību

Drukāt Nosūtīt

2017.gada 28.augustā (plkst.10.00 - 14.00)

Šajā grupā brīvu vietu vairs nav! (semināra atkārtojums 13.septembrī).

2017.gada 27.jūlijā Saeimā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Darba likumā (stājušies spēkā 16.08.2017). Kuras tiesību akta normas precizētas, kuras papildinātas, bet kuras ieviestas no jauna – par to visu seminārā. Tāpat tiks analizēta jauno nosacījumu ietekme uz personāla dokumentu pārvaldību.

Seminārā izskatāmie jautājumi:

 1. Likumā lietotās terminoloģijas precizēšana
 2. Precizējumi darba koplīguma pušu izpratnē un to tiesībās
 3. Darba devēja tiesības darbinieka atstādināšanas no darba gadījumā
 4. Stundas algas likmes aprēķināšanas kārtība
 5. Precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežošanā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos
 6. Blakus darba izpratnes paplašinājums un darba devēja pienākumi tā ierobežošanas gadījumā
 7. Papildinājumi profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanas nosacījumos
 8. Izmaiņas darba devēja uzteikuma termiņos
 9. Jaunumi virsstundu darba kompensācijā un to dokumentāla noformēšana
 10. Precizējumi atpūtas laika nosacījumos: pārtraukuma darbā nodrošināšanā un papildatvaļinājumā
 11. Diskusijas, jautājumi, atbildes ....

Semināru vada: Karīna Platā – maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

Cena: EUR 68,00 + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem:

"Pasniedzēja ļoti zinoša, minēja daudz piemērus no prakses, plaši atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem."

"Visiem iesaku apmeklēt seminārus, ko vada Karīna Platā. Šie semināri atmaksājas par 100%. Katrā seminārā ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu un saņemt atbildes uz visiem jautājumiem."

"Seminārs sagatavots kvalitatīvi, apvienojot teoriju ar praksi. Tiek akcentēti svarīgākie, būtiskākie jautājumi. Lektores valoda ir raita, korekta un saprotama. Paldies."

Vairāk atsauksmju šeit


Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību

Drukāt Nosūtīt

2017.gada 8.septembrī (plkst.10.00 - 14.00)

1 brīva vieta! (semināra atkārtojums 13.septembrī).

2017.gada 27.jūlijā Saeimā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Darba likumā (stājušies spēkā 16.08.2017). Kuras tiesību akta normas precizētas, kuras papildinātas, bet kuras ieviestas no jauna – par to visu seminārā. Tāpat tiks analizēta jauno nosacījumu ietekme uz personāla dokumentu pārvaldību.

Seminārā izskatāmie jautājumi:

 1. Likumā lietotās terminoloģijas precizēšana
 2. Precizējumi darba koplīguma pušu izpratnē un to tiesībās
 3. Darba devēja tiesības darbinieka atstādināšanas no darba gadījumā
 4. Stundas algas likmes aprēķināšanas kārtība
 5. Precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežošanā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos
 6. Blakus darba izpratnes paplašinājums un darba devēja pienākumi tā ierobežošanas gadījumā
 7. Papildinājumi profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanas nosacījumos
 8. Izmaiņas darba devēja uzteikuma termiņos
 9. Jaunumi virsstundu darba kompensācijā un to dokumentāla noformēšana
 10. Precizējumi atpūtas laika nosacījumos: pārtraukuma darbā nodrošināšanā un papildatvaļinājumā
 11. Diskusijas, jautājumi, atbildes ....

Semināru vada: Karīna Platā – maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

Cena: EUR 68,00 + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem:

"Pasniedzēja ļoti zinoša, minēja daudz piemērus no prakses, plaši atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem."

"Visiem iesaku apmeklēt seminārus, ko vada Karīna Platā. Šie semināri atmaksājas par 100%. Katrā seminārā ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu un saņemt atbildes uz visiem jautājumiem."

"Seminārs sagatavots kvalitatīvi, apvienojot teoriju ar praksi. Tiek akcentēti svarīgākie, būtiskākie jautājumi. Lektores valoda ir raita, korekta un saprotama. Paldies."

Vairāk atsauksmju šeit


Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību

Drukāt Nosūtīt

2017.gada 13.septembrī (plkst.10.00 - 14.00)

1 brīva vieta

2017.gada 27.jūlijā Saeimā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Darba likumā (stājušies spēkā 16.08.2017). Kuras tiesību akta normas precizētas, kuras papildinātas, bet kuras ieviestas no jauna – par to visu seminārā. Tāpat tiks analizēta jauno nosacījumu ietekme uz personāla dokumentu pārvaldību.

Seminārā izskatāmie jautājumi:

 1. Likumā lietotās terminoloģijas precizēšana
 2. Precizējumi darba koplīguma pušu izpratnē un to tiesībās
 3. Darba devēja tiesības darbinieka atstādināšanas no darba gadījumā
 4. Stundas algas likmes aprēķināšanas kārtība
 5. Precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežošanā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos
 6. Blakus darba izpratnes paplašinājums un darba devēja pienākumi tā ierobežošanas gadījumā
 7. Papildinājumi profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanas nosacījumos
 8. Izmaiņas darba devēja uzteikuma termiņos
 9. Jaunumi virsstundu darba kompensācijā un to dokumentāla noformēšana
 10. Precizējumi atpūtas laika nosacījumos: pārtraukuma darbā nodrošināšanā un papildatvaļinājumā
 11. Diskusijas, jautājumi, atbildes ....

Semināru vada: Karīna Platā – maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

Cena: EUR 68,00 + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem:

"Pasniedzēja ļoti zinoša, minēja daudz piemērus no prakses, plaši atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem."

"Visiem iesaku apmeklēt seminārus, ko vada Karīna Platā. Šie semināri atmaksājas par 100%. Katrā seminārā ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu un saņemt atbildes uz visiem jautājumiem."

"Seminārs sagatavots kvalitatīvi, apvienojot teoriju ar praksi. Tiek akcentēti svarīgākie, būtiskākie jautājumi. Lektores valoda ir raita, korekta un saprotama. Paldies."

Vairāk atsauksmju šeit


Copyright © PAC Agenda