Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs

AGENDA

Semināri un kursi
profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs

AGENDA

Semināri un kursi
profesionālajai un personības attīstībai

Semināri drīzumā!

Diskusija "Darba un atpūtas laika sabalansēšana likuma un labās prakses skatījumā"

janv 24

Darba laiks. Atpūtas laiks. Atsevišķas nodaļas Darba likumā, bet vai pastāvošajās darba attiecībās varam šos laikus piemērot nodalīti? Lai to noskaidrotu, aicinām uz pasākumu, kurā diskutēsim un dalīsimies savā ikdienas pieredzē par jautājumiem, kas skar darba un atpūtas laika tēmas.

 

Profesionālo kompetenču pilnveide saskarsmē ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām

janv 30

Šī semināra mērķis ir paaugstināt dalībnieku profesionālās iemaņas un pilnveidot kompetences, kas nepieciešamas sarežģītās, problemātiskās jeb konfliktsituācijās, kas ļautu dalībniekiem veikt nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā un attieksmē, nodrošinot profesionālu darbu, uzlabojot savstarpējās saskarsmes iemaņas un pilnveidojot prasmi mierīgi reaģēt dažādās situācijās konstruktīvi rīkojoties.

 

Dokumentu pārvaldība. Aktualitātes un prakse.

febr 9

Semināra mērķis ir sniegt vispārēju priekšstatu par dokumentu pārvaldību iesācējiem, savukārt darbiniekiem, kuriem jau ir pieredze dokumentu pārvaldībā, atkārtot zināmo un pārrunāt aktuālo (piemēram, grozījumus normatīvajos aktos un šīs jomas aktualitātes)

 

Par citiem drīzumā gaidāmajiem semināriem lasiet sadaļā:


Piedalies semināru veidošanā!

Iesaki apmācību tēmu, vai atsūti jautājumus un saņem 25% atlaidi semināra apmeklējumam!

Uzzināt vairāk  

Atlaides pastāvīgajiem klientiem

Apmeklē vismaz trīs seminārus, iegūsti pastāvīgā klienta statusu un saņem atlaides!

Uzzināt vairāk  

Copyright © PAC Agenda